محسن فروزان و علیرضا بیرانوند در اردوی آفریقای جنوبی


علی کریمی مربی تیم ملی فوتبال ایران

احسان حاج صفی در اردوی آفریقای جنوبی

محمد نوری و آندرانیک تیموریان در اردوی آفریقای جنوبی

سجاد شهباز زاده و امید ابراهیمی در اردوی آفریقای جنوبی

بازیکنان تیم ملی فوتبال در اردوی آفریقای جنوبی

آندرانیک تیموریان و علی کریمی در اردوی آفریقای جنوبی

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی

وحید امیری و علیرضا بیرانوند در اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی

بازیکنان تیم نفت تهران در اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی

وحید امیری و آندرانیک تیموریان

مهدی شریفی در اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی

سجاد شهباز زاده در اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی

علیرضا بیرانوند،وریا غفوری،وحید امیری و مرتضی پور علی گنجی در اردوی تیم ملی